Tuesday, February 24, 2009

BRIEF AAN EEN VRIEND OVER ISRAEL EN DE PERS

Beste Rene,


Dat van mediamanipulatie, spin control, en zelfs lukraak grotesque onwaarheden, geld ook meer dan zeer zeker voor de pro-Palestijnsche kant. Zoals men hier van JVP, BAWIB, Students for Justice in Palestine, en International ANSWER vrijwel konstant tegenkomt.

Daar in Nederland is dat natuurlijk dat 'ander geluid', Anja Meulenbelt en meute, ANP, en NOS. In Engeland oa BBC en The Guardian.

De perceptie hier is dat de Israelische regering de media oorlog behoorlijk slecht dan wel vrijwel niet speelt. Daarentegen, de Arabieren blijken wel degelijk academici en editorialisten aan hun zijde te hebben gekregen. Daarin spelen natuurlijk een bepaalde pinda boer, een Zuid-Afrikaansche bisschop, en diverse ander PC godheden een rol.

De kreet "the Jews are killing CHILDREN" werkt veel beter dan die kreet over 'innocent Jews', daar men het als normaal beschouwt dat Joden vermoord worden (oh, ja, dat zit diep in het onbewuste van het Westen - vandaar dat Nederlanders altijd over de bezetting spreken alsof er nooit collaborateurs waren - hoeveel kaaskoppen waren er ook al weer aan het oostfront?).

Goed voorbeeld van grotesquerie: het neerschieten van een zwarte man op een metro station tijdens oud-nieuw hier in de Bay Area word uitgelegd door velen als zijnde een Joods dan wel Mossad complot, dan wel verband houdend met de "bezetting" van Gaza en de "holocaust" der Palestijnen.
Niet vermeld: absoluut geen aantoonbaar verband, en indien er wereklijk een holocaust tegen de Palestijnen gaande is, is het meer dan wonderbaarlijk dat A) de bevolking van Gaza met bijna veertig procent gestegen is in de afgelopen acht jaar; B) waarom er niet meer dooie Palestijnen zijn, zelfs die Palestijnen meegerekend die door hun eigen mensen vermoord of omvergereden worden; C) hoe het komt dat Israel sedert 1967 ziekenhuizen en universiteiten voor Arabieren in de gewonnen gebieden bouwde; D) wat het verschil is tussen de meer dan zes miljoen dode Arabieren gesneuveld in oorlogen tussen Arabieren, en de minder dan enkele tienduizenden Palestijnen die gesneuveld zijn (inkluus zelfmoord bomaanslagers) in de zestig-jaar lange haat-strijd tegen die verdoende Joden.

Ge zult welzeker Jenin kunnen herinneren - wat de Nederlandsche en internationale pers toen de wereld deed geloven was dat een slachting was, honderden dan wel duizenden vermoorde burgers, waarvan het merendeel KINDEREN waren. Blijkt dus 56 Palestijnen te zijn geweest, waarvan het merendeel strijders.

Muhammad el Doura? Dat zou ik ook maar eens weer onderzoeken - de Franse pers blijkt niet geheel eerlijk en doorzichtig te zijn geweest. En links Europa toetert de leugen nog steeds na.

Kijk, het punt is dat er aan bijderzij behoorlijk wat loos is. Maar indien ge de pers en de pro-Palestijnsche kant hoort, is er slechts EEN schuldige: De Eeuwige Jood.
Wat mij behoorlijk irriteert is dat men van pro-Israelsche zijde zowel nuance als begrip verwacht, maar wat de Palestijnen betreft voor alles begrip heeft, en alles nuanceert.

Men ziet te vaak over het hoofd dat er aan weerszij geheel sekulieren de pineut zijn. Dat het overgrote merendeel der Israelies absoluut niet godsdienstig zijn, dat het merendeel der Palestijnen in generwijze politiek actief.

Als er een oorlog gaande is, vallen spetters altijd onder de burgerbevolking. Dat Israel door zure ervaring beter is in het beveiligen van hun eigen, moet in geen wijze verwijt zijn.
Dat meer dan 20% van de Israelies niet-Joden zijn (Muslims, Kristenen, Druze, en anderen), maar de Palestijnen een geheel Judenreine territorium eisen, is wat mij betreft wel degelijk verwijtelijk - ge kunt raden waar ik die verwijt kaats.

Dat de Europeesche pers zo verdomd verrot is, doordrenkt met eenzijdigheid, onfeitelijkheden, en bigotrie.....
Tsja. Het lijkt wel of er aan die kant van de Atlantiek een anti-Foxnews leeft.

Ik weet onderhand echt niet wat erger is. Of het crypto-Stalinisme van beroeps-leugenaars in de Europeesche pers, of het nauwelijks verscholen anti-Semitisme dat eeuwenlang Europeesch kultureel erfgoed is geweest.

Met groeten,


---XXX

No comments: